Menu:

Překlady

Vykonávám překlady v těchto jazykových kombinacích:

- čeština - italština (oboustranně)
- angličtina čeština
- francouzština čeština
- polština čeština
- angličtina italština
- francouzština italština
- polština italština

V případě překladů do italštiny mohu zajistit korekturu kvalifikovaným rodilým mluvčím.
Sleva 10%
 
- vztahuje se na veškeré služby
 
- platí pro všechny zakázky, jejichž rozsah přesahuje 100 normostran v případě překladu nebo 200 normostran v případě korektury
 
- věrnostní sleva: platí pro všechny klienty, kteří v daném nebo předchozím roce zadali zakázky za alespoň 20 000 Kč
 
- platí pro klienty z řad neziskovek

Pro překlady ve výše uvedených jazykových kombinacích platí následující výhody:


- možnost vykonání překladu v expresních lhůtách (max. 5 normostran do 24 hodin nebo max. 10 normostran do 48 hodin): za expresní překlad se účtuje přirážka 30%

- možnost vykonání hrubého překladu, tj. překladu bez jazykové a stylistické korektury (tento typ překladu bývá též označován jako informativní): v tomto případě garantuji pouze významovou shodu mezi zdrojovým a finálním textem, tedy věcnou a terminologickou správnost překladu; cena tohoto překladu je o 20% nižší ve srovnání se standardním překladem, jehož cena jazykovou a stylistickou korekturu zahrnuje

- žádá-li si to povaha překladu, zdarma konzultuji se zadavatelem terminologické otázky

Zajišťuji překlady v těchto jazykových kombinacích:

- čeština polština
- čeština - ruština (oboustranně)
- čeština - ukrajinština (oboustranně)

- všechny tyto překlady vykonávají výhradně kvalifikovaní rodilí mluvčí cílového jazyka
 

Korektury
 
Vykonávám korektury překladů do češtiny nebo textů
v češtině

- platí pro překlady z italštiny, angličtiny, francouzštiny nebo polštiny
 
- korektura překladu zahrnuje kontrolu věcné a terminologické správnosti překladu i jazykovou a stylistickou korekturu

- veškeré korektury vykonávám i v expresních lhůtách (max. 10 normostran do 24 hodin nebo max. 20 normostran do 48 hodin):
za expresní korekturu se účtuje přirážka 30%

Zajišťuji korektury textů v těchto cizích jazycích:

- italština, polština, ruština, ukrajinština a běloruština

- všechny korektury vykonávají výhradně kvalifikovaní rodilí mluvčí
 

Tlumočnické služby


- tlumočím konsekutivně i simultánně z češtiny do italštiny a z italštiny do češtiny