Menu:

 
Realizované knižní překlady a korektury

 

Picture
Antonio Maria Baggio. Skrytá tvář. Putování konzumní kulturou [Il Nome dell’altro. Percorsi nella cultura del consumo]. Praha: Nakladatelství Nové město, 1996, 125 stran. Překlad z italštiny.
Ukázka (PDF)

 

Picture
Chiara Lubichová. Proč jsi mě opustil? Pohled na utrpení ve spiritualitě jednoty [Perché mi hai abbandonato? Il dolore nella spiritualità dell’unità]. Praha: Nakladatelství Nové město, 1998, 97 stran. Překlad z italštiny.
Ukázka (PDF)

 

Picture
Umberto Eco. Umění a krása ve středověké estetice [Arte e bellezza nell’estetica medievale]. Praha: Argo, 1998, 240 stran; druhé vydání 2007, 232 stran. Korektura překladu z italštiny.
Ukázka (PDF)

 

Picture
Massimo Livi Bacci. Populace v evropské historii [La popolazione nella storia d’Europa]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003, 272 stran. Překlad z italštiny.
Ukázka (PDF)