Menu:


Vybrané prvky mého životopisu s přihlédnutím k jazykovým kompetencím:

1977
- narodil jsem se v Praze; mým rodným jazykem se tudíž stala čeština

1996 - složil jsem maturitu na dvojjazyčném česko-italském gymnáziu Ústavní (Praha 8)

1998 - v Anglii jsem získal certifikát o znalosti angličtiny na pokročilé úrovni (CAE)

2000 - na Filipínách jsem absolvoval půlroční studijně-pracovní pobyt

2002 - absolvoval jsem půlroční studijní pobyt v italském Udine na Università degli Studi v rámci projektu Socrates

2002 - získal jsem titul magistra na Filozofické fakultě UK v Praze (studijní obory: filozofie a italština); během studia jsem mimo jiné složil zkoušku z francouzštiny a specializoval jsem se na současnou francouzskou filozofii

2002-2004 - uskutečnil jsem více než dvouletý pobyt v Itálii a ve Švýcarsku (frankofonní část), během něhož jsem navštěvoval studijní program v oboru náboženských a společenských věd na institutu Mystici corporis (výuka probíhala v italštině)

2005-2009 - byl jsem stipendistou prestižního programu Higher Education Support Program v rámci doktorského studia na Graduate School for Social Research na Ústavu filozofie a sociologie Polské akademie věd ve Varšavě (výuka probíhala v polštině a v angličtině)

2009 - absolvoval jsem tříměsíční badatelský pobyt na univerzitním institutu Sophia v Itálii (Incisa in Val d'Arno)

Již během magisterského studia jsem získal řadu zkušeností jako překladatel, korektor a tlumočník, zejména v kombinaci čeština-italština.

Na svém kontě mám několik desítek odborných i popularizačních publikací (v češtině, italštině, angličtině a polštině) týkajících se zejména oblasti humanitních a společenských věd. Ukázky z mých překladů naleznete v sekci reference. S mými názory i s mým citem pro češtinu se můžete seznámit i na mém blogu.
Zkouška z angličtiny úrovně CAE (kliknutím se dokument zvětší)
Státní zkouška z italštiny na UK (kliknutím se dokument zvětší)
Absolutorium kurzu polštiny na Varšavské univerzitě (kliknutím se dokument zvětší)