Menu:

 
80 Kč/NS - základní sazba korektury českého textu
 
250 Kč/NS - základní sazba překladu do češtiny včetně jazykové a stylistické korektury
 
475 Kč - cena za hodinu konsekutivního tlumočení v případě celodenního úvazku
 
600 Kč - cena za hodinu simultánního tlumočení v případě celodenního úvazku
 
NS = normostrana, tj. 1500 znaků bez mezer; ceny jsou konečné (nejsem plátce DPH)
 

 

Kolik je to v přepočtu na slova?
Při standardním průměrném rozsahu normostrany 260 slov vychází základní sazba korektury přibližně na 0,31 Kč za slovo a základní sazba překladu na 0,96 Kč za slovo.

 
Kompletní ceník: náhled; dokument PDF ke stažení